Topolino Club Nederland

Anno 27-05-1967 te Zoelen

Inlogformulier

Welkom op de website van Topolino Club Nederland                     

Beste leden, per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Voor deze aanpassing heeft de Topolino Club Nederland een nieuw privacybeleid opgesteld welke hier te lezen is onder de knop "Contact" (Na het inloggen!!!) 

- Algemene leden vergadering 11.00 uur op 18 november a.s. Restaurant Gasterij Zondag Apeldoornseweg 163-165 Garderen. Verslag ALV 2017, agenda en jaarverslag secretaris kunt u vinden op de TCN site onder de knop "informatie". 
- De TCN agenda 2019 staat on line onder kopje Evenementen

Sluitingsdata Kopij ABC 2018:1 december
Sluitingsdata Kopij ABC 2019:1 maart en 1 juni 

 

Onderweg naar een veiligere toekomst.